{ ... powrót do listy }        


Rzeczoznawca majątkowy.

Rzeczoznawca majątkowy to osoba ustawowo uprawniona do podejmowania czynności mających na celu określenie wartości nieruchomości. Rzeczoznawcy majątkowi określają wartość nieruchomości zarówno na potrzeby przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, jak również w każdym innym przypadku, jeżeli przepisy odrębnych aktów prawnych wskazują na konieczność szacowania nieruchomości.

Rzeczoznawcy majątkowi podejmują w ramach wyceny nieruchomości normatywnie zdefiniowane czynności określane mianem szacowania nieruchomości. W ramach szacowania nieruchomości rzeczoznawca zobowiązany jest stosować standardy zawodowe, kierując się przy tym zasadami etyki zawodowej. Bez względu na to, kto zleca dokonanie wyceny nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest wykonać swoją pracę niezależnie od oczekiwań zleceniodawcy, z zachowaniem obowiązującego prawa.

Rzeczoznawca majątkowy podejmuje czynności z zakresu wyceny nieruchomości po uzyskaniu stosownego zlecenia od osoby prawnej, fizycznej, instytucji lub organu administracji. Wycena nieruchomości jest normatywnie określonym postępowaniem podejmowanym w wyniku złożenia stosownego zlecenia, a rzeczoznawca nie jest uprawniony do wykonania normatywnie wiążącego szacowania nieruchomości z własnej inicjatywy.

Podstawa prawna :

ˆ Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

ˆ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109)


{ ... powrót do listy }        

{ poleć nas znajomym }   { dodaj do ulubionych }   { drukuj stronę }   { szybki kontakt }
mgr inż. Krzysztof Spodzieja - Rzeczoznawca Majątkowy, uprawnienia zawodowe nr 4486
Członek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

© copyrights by Werdykt Biuro Wycen Majątkowych, all rights reserved