Nieruchomość.
Artykuł 46 § 1 kodeksu cywilnego definiuje nieruchomości jako części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych ...

{ więcej ... }
Wartość nieruchomości.
Wartość rynkowa nieruchomości określana jest dla nieruchomości będących przedmiotem obrotu, a stanowi ją najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona na podstawie cen transakcyjnych nieruchomości podobnych będących w obrocie rynkowym ...

{ więcej ... }
Rzeczoznawca majątkowy.
Rzeczoznawca majątkowy to osoba ustawowo uprawniona do podejmowania czynności mających na celu określenie wartości nieruchomości. Rzeczoznawcy majątkowi określają wartość nieruchomości zarówno na potrzeby przepisów ustawy o gospodarce ...

{ więcej ... }
Operat szacunkowy - wynik wyceny nieruchomości.
Operat szacunkowy odzwierciedla przebieg procesu wyceny; zawiera opis wycenianej nieruchomości, charakteryzuje jej stan prawny i techniczno - użytkowy, wskazuje podstawy prawne i uwarunkowania dokonanych czynności i zastosowanych rozwiązań ...

{ więcej ... }
Sposoby określania wartości nieruchomości.
Wycena nieruchomości może być dokonana na kilka sposobów określonych normatywnie mianem podejść. Wyróżniamy cztery podejścia wyceny nieruchomosci : podejście porównawcze, podejście dochodowe, podejście kosztowe, podejście mieszane ...

{ więcej ... }
{ poleć nas znajomym }   { dodaj do ulubionych }   { drukuj stronę }   { szybki kontakt }
mgr inż. Krzysztof Spodzieja - Rzeczoznawca Majątkowy, uprawnienia zawodowe nr 4486
Członek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

© copyrights by Werdykt Biuro Wycen Majątkowych, all rights reserved