Biuro Wycen Majątkowych " W E R D Y K T " oferuje kompleksową
i profesjonalną obsługę w zakresie wycen nieruchomości, wycen projektów inwestycyjnych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątkowych. Wykonujemy wyceny dla wszystkich przewidzianych prawem celów w formie operatów szacunkowych,
opinii oraz ekspertyz.

Nasze opracowania cechuje wysoka jakość merytoryczna i formalna. Proces szacowania wartości poprzedzony jest każdorazowo wizją lokalną, wnikliwą analizą rynku, oceną zużycia technicznego
i funkcjonalnego oraz pomiarami inwentaryzacyjnymi wzbogaconymi dokumentacją fotograficzną. Oferujemy krótkie terminy realizacji zleceń.

Czynności zawodowe wykonujemy zgodnie z przepisami prawa, Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych oraz Kodeksem Etyki Zawodowej.

Pracami biura kieruje mgr inż. Krzysztof Spodzieja.

Mgr inż. Krzysztof Spodzieja jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej.
Ukończył studia podyplomowe " Wycena nieruchomości " na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz odbył roczną praktykę zawodową w zakresie szacowania nieruchomości pod patronatem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu. Po zdaniu egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną uzyskał tytuł rzeczoznawcy majątkowego nabywając prawo do szacowania wartości nieruchomości oraz maszyn
i urządzeń trwale związanych z gruntem { Licencja Ministerstwa Infrastruktury nr 4486 }

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomosci.

Ukończył kursy i szkolenia:

ˇ seminarium - "Wycena drzew i krzewów oraz aspekty prawne tego zagadnienia" organizowane w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach - 2009

ˇ specjalistyczne szkolenie - "Sporządzanie charakterystyki energetycznej budynków" organizowane przez Polską Federację Rynku Nieruchomości - Warszawa 2008

ˇ seminarium "Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego" zorganizowany przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
- Warszawa 2007.

ˇ kurs "Pełna księgowość" zorganizowany przez EPRD - Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego w Kielcach - 2003.


Krzysztof Spodzieja jest profesjonalistą, gwarantującym najwyższą jakość świadczonych usług
w zakresie wyceny nieruchomości.
{ poleć nas znajomym }   { dodaj do ulubionych }   { drukuj stronę }   { szybki kontakt }
mgr inż. Krzysztof Spodzieja - Rzeczoznawca Majątkowy, uprawnienia zawodowe nr 4486
Członek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

© copyrights by Werdykt Biuro Wycen Majątkowych, all rights reserved